مذهب نهادین و انکار هویت انسانی

 

دکتر محمود مسائلی :

به یاد کشتار کودکان بومی در  مدارس شبانه روزی اجباری کانادا

و به احترام نوجوانان ایرانی که در گرداب فرساینده فقر و نابرابری لحظه به لحظه آب شده و جان می سپارند

باز نشر از سایت آگورا ایران آکادمیا

و با سپاس از رسانه میهن

پرسش ها: نقش مذهب در تاسیس مدارس شبانه روزی اجباری در کانادا برای فرزندان بومیان چه بود؟ این نقض چه تاثیری در دگرگونی هویتی بومیان داشت؟ آیا می توان  مشابهت هایی میان آن رویه ها و شرایط امروزین ایران در توضیح داد؟

طرح موضوع

کشف گور دسته جمعی ٢١۵ دانش آموز اقوام اولیه در مدرسه شبانه روزی “کاملوپز”[1] استان بریتیش کلمبیای کانادا، شوک بزرگی بود. اما برای تحلیل گران و ناظران، اینگونه جنایات تاریخی که در اثر سیاستهای استعماری و با همدستی کلیسا در گذشته همواره اتفاق افتاده است، موضوع تازه ای نیست. در حقیقت، نه تنها تاریخ کانادا، بلکه تاریخ جهان مشحون از جنایاتی است که توسط صاحبان قدرت و با همدستی نهاد مذهب رخ داده است. اینگونه جنایات علیه بشریت صرفنظر ار محتوی حقوقی و مسئولیتی که در بر دارد، و می بایست در مقاله ای جداگانه به آن پرداخت، از نقطه نظر انکار هویت انسانی حائز بالاترین درجه اهمیت و حساسیت می باشد. به همین دلیل اینگونه جنایات را می بایست از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار داده و سپس همه آنها را در نگرشی فرا-رشته ای تحلیل نمود تا بتوان به نقطه نظرات روشنی برای جلوگیری از آنها دست یافت.  هدف اصلی این مقاله این است که ضمن مرور پیش زمینه های تاریخی اینگونه جنایات در تاریخ اخیر کانادا، توضیح دهد چگونه نهاد مذهب همواره دست پنهان مشارکت در انگیزش و نیز شکل گیری آنها بوده است. به نظر می رسد که با مرور اینگونه وقایع بتوان به الگویی برای مشارکت و همدستی نهاد مذهب در انکار هویت انسانی، و در نتیجه آن نقض فاحش و نظام وار حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه جای جهان دست یافت.

ادامه مطلب